Content: Main

Primary Content

Commenting is disabled.

Outsourcing účetnictví Praha

Odborně a pečlivě zpracuji Vaše účetnictví nebo daňovou evidenci, abyste se nedostali do problémů s finančním úřadem a pojišťovnami. Mám mnoholeté zkušenosti s vedením účetnictví malých i velkých podniků a ráda poskytnu své služby i Vám.

Spolupracovala jsem s farmaceutickou společností, znám problematiku stavebnictví i strojírenství. Vedu účetnictví základní škole, střední škole i drobným živnostníkům.

„Spolupráce trvala 4 roky a byla na vysoké odborné i profesní úrovni. Edita Šťastná má detailní znalosti o příspěvkových organizacích i o jejich vícezdrojovém financování. Spolupodílela se v minulých letech na tvorbě rozpočtu, jednala se zřizovatelem i s Magistrátem hlavního města Prahy.“

— Ing. Zdeněk Davídek, Městská část Praha 9

> Další reference

Výhody účetního outsoursingu:

 • ušetříte náklady za zaměstnance i jejich vzdělání
 • Vaše účetnictví bude dle platné legislativy
 • poskytnu Vám průběžné poradenství
 • účetnictví bude řádně zálohované a nepřijdete o svá data
 • můžete mít účetnictví online v účetním programu POHODA

Externí vedení účetnictví pro začínající podnikatele

Začínáte podnikat a nemáte zkušenosti s účetnictvím?

Co pro Vás mohu udělat?

podpis

 • zpracovat účetnictví dle řádných účetních standardů
 • dodat DPH v řádném termínu
 • vypracovat účetní závěrku dle platné legislativy
 • zpracovat daňové přiznání a provést daňovou optimalizaci
 • poradit Vám při nastavení pravidel pro chod firmy a její rozvoj z pohledu účetnictví i daní
 • ušetřit Váš čas i nervy a zastoupit Vás na úřadech

Externí vedení účetnictví pro zavedené firmy

Hledáte firmu, která by vám odborně a pečlivě zpracovala účetnictví? Nechte starosti na mě a využijte účetní outsourcing.

Co pro Vás mohu udělat?

 • zpracovat finanční účetnictví
 • zkontrolovat účetní doklady dle platných zákonů
 • předložit účetní výkazy i výkazy – do banky, pro své společníky
 • vést evidenci majetku
 • společně s Vámi optimalizovat náklady a daň z příjmu
 • zpracovat daňové přiznání

Poskytuji služby