Content: Main

Primary Content

Commenting is disabled.

Účetnictví pro příspěvkové organizace

Vážené paní ředitelky i ředitelé příspěvkových organizací, hledáte novou účetní firmu, nejste spokojeni se současným vedením vašeho účetnictví?

Ráda vám poskytnu účetní služby. Nabídnu účetní poradenství a pomohu vám zjednodušit administrativní úkony.

Několik let jsem koordinovala ekonomiku osmi mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 9, jak po stránce účetní, tak i daňové. Spolupracuji s domovem seniorů, divadlem, základní i střední školou.

„Spolupráce trvala 4 roky a byla na vysoké odborné i profesní úrovni. Edita Šťastná má detailní znalosti o příspěvkových organizacích i o jejich vícezdrojovém financování. Spolupodílela se v minulých letech na tvorbě rozpočtu, jednala se zřizovatelem i s Magistrátem hlavního města Prahy.“

— Ing. Zdeněk Davídek (PDF)

Co pro Vás mohu udělat v oblasti účetnictví:

 • zpracovat účetnictví a účetní závěrky
 • dbát na čerpání peněžních fondů i fondu FKSP
 • vypracovat daň z příjmu
 • zpracovat účetní závěrku
 • umím účtovat v programu Gordic

A co váš rozpočet?

Vím, jak je pro vás při práci náročná další administrativní práce. Pomůžu Vám:

 • vypracovat rozpočet dle vašich potřeb a možností
 • sledovat čerpání rozpočtů na mzdy i provozní výdaje
 • zažádat o dotace na investice a další zdroje příjmů

Konzultace pro příspěvkové organizace

Nevíte si rady nebo nemáte čas na účetnictví? Ráda vám poradím tak, abyste se vyhnuli nepříjemnostem se zřizovatelem nebo ministerstvem. Ráda vám nabídnu odbornou konzultaci. Příspěvkové organizace  již účtuji několik let a znám jejich specifika.

Nabízím Vám:

 • konzultaci v oblasti účetnictví i rozpočtu
 • konzultaci ohledně školního stravování a doplňkové činnosti
 • vypracování vnitřní směrnice v souladu s legislativou a dle Vašich potřeb