Content: Main

Primary Content

Commenting is disabled.

Účetnictví pro příspěvkové organizace

Vážené paní ředitelky i ředitelé mateřských i základních škol, hledáte novou účetní firmu, nejste spokojeni se současným vedením vašeho účetnictví?

Ráda vám poskytnu účetní služby. Nabídnu účetní poradenství a pomohu vám zjednodušit administrativní úkony.

Několik let jsem koordinovala ekonomiku osmi mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 9, jak po stránce účetní, tak i daňové. Spolupráce mezi mnou a vedením mateřských škol byla velmi kvalitní.

„Spolupráce trvala 4 roky a byla na vysoké odborné i profesní úrovni. Edita Šťastná má detailní znalosti o příspěvkových organizacích i o jejich vícezdrojovém financování. Spolupodílela se v minulých letech na tvorbě rozpočtu, jednala se zřizovatelem i s Magistrátem hlavního města Prahy.“

— Ing. Zdeněk Davídek (PDF)

 

Co pro Vás mohu udělat v oblasti účetnictví:

 • zpracovat účetnictví a účetní závěrky
 • dbát na čerpání peněžních fondů i fondu FKSP
 • vypracovat daň z příjmu
 • evidovat darovací smlouvy
 • zastupovat vás na úřadech a zdravotní a sociální pojišťovně

A co váš rozpočet?

Vím, jak je pro vás při práci s dětmi náročná další administrativní práce. Pomůžu Vám:

 • vypracovat rozpočet dle vašich potřeb a možností
 • sledovat čerpání rozpočtů na mzdy i provozní výdaje
 • zažádat o dotace na investice

Konzultace pro příspěvkové organizace

Nevíte si rady nebo nemáte čas na účetnictví? Ráda vám poradím tak, abyste se vyhnuli nepříjemnostem se státními orgány nebo školní inspekcí. Ráda vám nabídnu odbornou konzultaci. Příspěvkové organizace  již účtuji několik let a znám jejich specifika.

Nabízím Vám:

 • vypracování vnitřní směrnice v souladu s legislativou a dle Vašich potřeb
 • konzultaci ohledně školního stravování a doplňkové činnosti
 • konzultaci v oblasti účetnictví i rozpočtu