Content: Main

Primary Content

Commenting is disabled.

Ceník účetních služeb Praha

Zde najdete přehled o cenách za vedení účetnictví.  Dozvíte se, jaká je cena za položku, účetní i daňové poradenství. V ceníku naleznete přehled cen za podání daňového přiznání a ostatní účetní služby. Pokud hledáte kvalitní a spolehlivou účetní firmu, ráda Vám nabídnu své služby. Stojím si za svou prací a ve smlouvě mám stanoveny podmínky za odpovědnost způsobenou účetní firmou a Vaši odpovědnost.

Vedení účetnictví – ceny

do 50 účetních zápisů za měsíc 4 000 Kč
od 51 do 200 účetních zápisů za měsíc 5 000 Kč + 20 Kč cena za položku nad 51
od 201 do 400 účetních zápisů za měsíc 8 000 Kč + 20 Kč cena za položku nad 201
401 a více 12 000 Kč + 20 Kč cena za položku nad 401

Ceník účetních služeb zahrnuje zpracování účetních dokladů a měsíční nebo čtvrtletní zpracování výkazů: rozvaha,  výkaz zisků a ztrát, obratová předvaha, peněžní deník, hlavní kniha, kniha pohledávek a závazků. Pokud jste plátci DPH, přiznání k DPH a kontrolní hlášení.

Vedení daňové evidence – ceny

do 50 účetních zápisů za měsíc 4 000 Kč
od 51 do 100 účetních zápisů za měsíc 5 000 Kč + 20 Kč za položku nad 51
101 a více účetních zápisů za měsíc 8 000 Kč + 20 Kč za položku nad 101

Ceník účetních služeb zahrnuje zpracování účetních dokladů a měsíční nebo čtvrtletní zpracování výkazů: peněžní deník, kniha pohledávek a závazků. Pokud jste plátci DPH, přiznání k DPH a kontrolní hlášení.

Cena za zavedení účetnictví při vzniku firmy

Cena je v rozsahu 4 000 – 8 000 Kč dle rozsahu.

Cena zahrnuje převzetí účetních dokladů, sestavení rozvahy, zpracování vnitřních účetních směrnic, registraci k daním, přihlášku k zákonnému pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání apod.

Ceník vedení mzdového účetnictví

měsíčně za 1 zaměstnance 200 Kč
roční zúčtování za 1 zaměstnance 200 Kč
statistické výkazy 500 Kč (dle rozsahu)

Cena účetních služeb zahrnuje měsíční zpracování mezd pro zaměstnance, výplatní pásky, bankovní příkazy k úhradě, sestavy pro účetnictví

 Ceník za zpracování daňového přiznání

Daň z příjmů OSVĆ 2 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob 4 000 Kč
Silniční daň 1 000 Kč, 500 Kč za další vozidlo
Daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí 2 000 Kč za nemovitost
Daňové přiznání k DPH 1 000 Kč
Dodatečná daňová přiznání 1 000 – 2 000 Kč (důvody podání na straně klienta)

Ceník za poradenství

Účetní a daňové poradenství za hodinu 1 000 Kč
Poradenství pro příspěvkové organizace za hodinu 1 000 Kč
Školení pro účetní příspěvkové organizace za hodinu 1 000 Kč
Cestovné 1 km 12 Kč