Content: Main

Primary Content

Commenting is disabled.

Ceník účetních služeb Praha

Zde najdete přehled o cenách za vedení účetnictví.  Dozvíte se, jaká je cena za položku, účetní i daňové poradenství. V ceníku naleznete přehled cen za podání daňového přiznání a ostatní účetní služby. Pokud hledáte kvalitní a spolehlivou účetní firmu, ráda Vám nabídnu své služby. Stojím si za svou prací a ve smlouvě mám stanoveny podmínky za odpovědnost způsobenou účetní firmou a Vaši odpovědnost.

Vedení účetnictví – ceny

do 50 účetních zápisů za měsíc 4 000 Kč
od 51 do 200 účetních zápisů za měsíc 5 000 Kč + 20 Kč cena za položku nad 51
od 201 do 400 účetních zápisů za měsíc 8 000 Kč + 20 Kč cena za položku nad 201
401 a více 12 000 Kč + 20 Kč cena za položku nad 401

Ceník účetních služeb zahrnuje zpracování účetních dokladů a měsíční nebo čtvrtletní zpracování výkazů: rozvaha,  výkaz zisků a ztrát, obratová předvaha, peněžní deník, hlavní kniha, kniha pohledávek a závazků. Pokud jste plátci DPH, přiznání k DPH a kontrolní hlášení.

 

Vedení daňové evidence – ceny

do 50 účetních zápisů za měsíc 4 000 Kč
od 51 do 100 účetních zápisů za měsíc 5 000 Kč + 20 Kč za položku nad 51
101 a více účetních zápisů za měsíc 8 000 Kč + 20 Kč za položku nad 101

Ceník účetních služeb zahrnuje zpracování účetních dokladů a měsíční nebo čtvrtletní zpracování výkazů: peněžní deník, kniha pohledávek a závazků. Pokud jste plátci DPH, přiznání k DPH a kontrolní hlášení.

Cena za zavedení účetnictví při vzniku firmy

Cena je v rozsahu 4 000 – 8 000 Kč dle rozsahu.

Cena zahrnuje převzetí účetních dokladů, sestavení rozvahy, zpracování vnitřních účetních směrnic, registraci k daním, přihlášku k zákonnému pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání apod.

Ceník vedení mzdového účetnictví

měsíčně za 1 zaměstnance 200 Kč
roční zúčtování za 1 zaměstnance 200 Kč
statistické výkazy 500 Kč (dle rozsahu)

Cena účetních služeb zahrnuje měsíční zpracování mezd pro zaměstnance, výplatní pásky, bankovní příkazy k úhradě, sestavy pro účetnictví

 Ceník za zpracování daňového přiznání

Daň z příjmů OSVĆ 2 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob 4 000 Kč
Silniční daň 500 Kč, 250 Kč za další vozidlo
Daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí 2 000 Kč za nemovitost
Daňové přiznání k DPH 1 000 Kč
Dodatečná daňová přiznání 1 000 – 2 000 Kč (důvody podání na straně klienta)

Ceník za poradenství

Daňové poradenství za hodinu 1000 Kč
Účetní poradenství za hodinu 1000 Kč
Zastupování na úřadu 1000 Kč
Čas strávený na cestě za hodinu 200 Kč