Content: Main

Primary Content

Commenting is disabled.

Reference

Účtuji a radím firmám již 15 let. Chcete se připojit k mým spokojeným klientům?

Spokojení klienti

Městská část Praha 9

„Spolupráce trvala 4 roky a byla na vysoké odborné i profesní úrovni. Edita Šťastná má detailní znalosti o příspěvkových organizacích i o jejich vícezdrojovém financování. Spolupodílela se v minulých letech na tvorbě rozpočtu, jednala se zřizovatelem i s Magistrátem hlavního města Prahy.“

— Ing. Zdeněk Davídek (PDF)

Actavis

„Edita Šťastná je zodpovědná, dotahuje věci do konce, je flexibilní a znamenitě komunikuje s partnery, klienty i orgány státní správy.“

— Jiří Novotný (PDF)

Absolvovaná školení

  • Co se mění v daních a účetnictví rok 2015-2023 – změny v zákonech a legislativě (PDF)
  • Dodání a pořízení zboží a služeb v rámci Evropské unie
  • Pohledávky po splatnosti
  • Zákoník práce
  • Moudré podnikání pro ženy

Odborné semináře pro příspěvkové organizace

  • Fond FKSP
  • Školní stravování a doplňková činnost
  • Účetní závěrka