Content: Main

Primary Content

Commenting is disabled.

Hlavní pracovní poměr nebo dohoda

Často dostávám dotazy, jaké jsou výhody a nevýhody hlavního a vedlejšího pracovního poměru. Co je výhodnější? Dohoda o provedení práce nebo činnosti. Postupně popíši hlavní rozdíly.

Hlavní pracovní poměr znamená, že jste zaměstnán u jednoho zaměstnavatele a pracovní smlouvu máte uzavřenou písemně na dobu určitou nebo neurčitou.
Je pro Vás výhodné podepsat u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – ,,růžový papír,,. Tím, že podepíšete tiskopis, budete mít každý měsíc ve mzdě odečtenou slevu na dani na poplatníka a pokud žijete s dětmi ve společné domácnosti, můžete uplatnit slevu i na děti.
Pro rok 2023 je sleva na poplatníka 2 570 Kč. Sleva na děti – na jedno dítě 2 534 Kč, na druhé dítě 3 720 Kč a na třetí 4 640 Kč.
Zaměstnavatel za Vás začátkem roku provede zúčtování daní. Můžete mu tedy přinést potvrzení o zaplacení důchodového nebo životního pojištění, potvrzení o splátkách hypotéčního úvěru, potvrzení o školkovném…a přeplatek na dani budete mít ve mzdě do konce dubna.