Content: Main

Primary Content

Commenting is disabled.

Rekonstrukce účetnictví Praha

Stala se Vám nepříjemná věc? Ztratili jste nebo se Vám zničili účetních doklady, ať již požárem, odcizením nebo chybným zálohováním účetních dat. Nikdy není nic ztraceno a i v této nepříjemné situaci Vám mohu pomoci a provést rekonstrukci účetnictví, abyste měli účetnictví a daňové povinnosti v zákonné podobě.

Rekonstrukci účetnictví jsem řešila v mnoha firmách a mám v této oblasti velké zkušenosti.

Co pro Vás mohu udělat:

 • nastavím počáteční stavy účtů
 • zaúčtuji dostupné doklady
 • provedu účetní závěrku za jednotlivá období a kontrolu koncových stavů účtů v souvislosti s podanými daňovými přiznáními
 • pokud to bude nutné, vystavím dodatečné přiznání k dani z příjmů, DPH
 • vypracuji účetní směrnici, aby se zabránilo opakování ztráty nebo zničení dat
 • zpracuji pro Vás dokument, kde popíši celou rekonstrukci

Pomohu Vám zjistit, které doklady chybí a společně je můžeme znovu získat. Většinou se jedná o tyto dokumenty:

 • opisy daňových přiznání k dani z příjmu i DPH
 • opisy bankovních výpisů a úvěrových smluv
 • dodavatelské i odběratelské faktury, zápočty, smlouvy
 • kopie leasingových i pojistných smluv
 • přehledy správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny

Dalším častým důvodem rekonstrukce účetnictví je nekvalitní a neodborná práce bývalé účetní. Odešla od Vás účetní a vy jste zjistili, že jsou některé doklady chybně nebo duplicitně zaúčtovány a některé doklady dokonce zůstali v šuplíku. Mohu Vás ujistit, že nejste sami a i v této nepříjemné situaci Vám mohu nabídnout odbornou a spolehlivou rekonstrukci účetnictví v co možná nejkratším termínu a dle platné legislativy.

Co zahrnuje rekonstrukce účetnictví při nezaúčtovaných dokladech

 • zkontroluji úplnost účetnictví a zaúčtuji potřebné doklady
 • opravím duplicitní a chybné doklady
 • provedu účetní závěrku za jednotlivá období a kontrolu koncových stavů účtů v souvislosti s podanými daňovými přiznáními
 • pokud to bude nutné, vystavím dodatečné přiznání k dani z příjmů, DPH
 • přípravím podklady pro opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění
 • ušetřím Váš čas a zastoupím Vás na úřadech